Dziecko we Mgle. P.Lisak, A.Janczuk, M. Urbaniak (przeciągnięte)